Face the Future

Kun je de wereld veranderen?
In één dag iets realiseren dat impact heeft. Binnen de eigen werkomgeving, maar ook breder, binnen de samenleving. Hoe zou jij dat aanpakken?

saxion face the future congres

Bij Saxion (hogeschool) vulde een groep van vijftien mensen deze opdracht in door een conferentie te organiseren. Een inspirerende conferentie met de uitdagende naam ’Face the Future’. De conferentie vormde een prachtige afronding van het Top Potential Programma dat zij volgden.

Top Potential Programma
De vijftien deelnemers die de conferentie organiseerden, waren niet willekeurig gekozen. Het waren mensen die overbleven uit de strenge selectie die aan het Top Potential Programma voorafging. Dit programma, dat wij voor én met Saxion ontwikkelde en begeleidde, kwam voort uit de behoefte aan voldoende interne managementopvolging. Met het Top Potential Programma wilden we een groep mensen mobiliseren die zowel de ambitie als het potentieel hadden om binnen twee tot drie jaar een ’zware’ managementpositie te bekleden. We richtten ons met hen op persoonlijke en leiderschapsontwikkeling; niet alleen van het individu, maar ook vanuit het perspectief van wat de groep als collectief te doen heeft binnen Saxion.

Trots
We zijn trots op wat de groep heeft bereikt én wat zij laten zien. Namelijk dat anderen inspireren niet is voorbehouden aan de hoogste laag in een organisatie. Juist een groep potentials en middenmanagers kan directeuren, het college van bestuur, een raad van toezicht en externe partners uitdagen om na te denken over de toekomst!

Michel Lamtink (deze opdracht is uitgevoerd samen met Lyan Wagenmans, destijds werkzaam binnen Saxion, nu binnen 5 Spices Consulting).