Talent

Hoe talent ontdekken en managen: valkuilen en handvatten.

Talent is hot. Een substantieel deel van het televisieaanbod heeft een variant op de aloude talentenjacht als format. Of het nu gaat om zang, dans of variaties daarop, we mogen graag kijken naar talent (en het evident ontbreken daarvan).

Het begrip talent doet de laatste jaren ook steeds meer zijn intrede binnen organisaties. Vaak in woord, soms in daad. Veel organisaties zeggen aan talentontwikkeling of -management te doen en zoeken naar dé talenten op de arbeidsmarkt, waar de ‘war for talent’ los barst. In jaarlijkse onderzoeken onder HR professionals is ‘het werven en behouden van talent’ één van de key issues.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met het thema talent? Is het slechts een hype? Is er sprake van oude wijn in nieuwe zakken? Of is de aandacht voor talent echt iets wezenlijk anders?

In ons artikel gaan we in op bovenstaande vragen en geven we aan welke omslag in denken het vraagt om echt met talent bezig te zijn. Eerst beschrijven we wat het begrip talent inhoudt, daarna gaan we dieper in op onderliggende paradigma’s.

Wat is talent?
Simpel gezegd kan je talent verwoorden als ‘meer aanleg dan de meeste anderen voor iets, waardoor iemand op dat vlak sneller leert en een hoger niveau kan bereiken’. Het ‘nature’ vs. ‘nurture’ debat komt hierbij direct om de hoek kijken. Beide visies hebben aanhangers én er zijn auteurs die ervan uitgaan dat het een combinatie van beide is. Wij behoren tot die laatste categorie. Iedereen beschikt over bepaalde aangeboren eigenschappen waarin hij/zij uitblinkt ten opzichte van anderen. Dit geeft talenten een uniek en duurzaam karakter. Talenten moeten echter wel ontwikkeld worden om tot excellente prestaties te komen. Dit vraagt een juiste context voor ontwikkeling en training. Psycholoog K. Anders Ericsson stelt “Je bent pas goed in iets als je ergens 10.000 uur in hebt gestoken”. Remy Rikers, hoogleraar onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ondersteunt dit beeld:

“Uitblinkers steken veel meer tijd in hun ambitie dan mensen die minder ver komen. De focus moet steeds zijn: ik wil mijn prestaties verbeteren. Toppers laten zich uitdagen. Ze leggen de lat hoger dan subtoppers.”

Uit het voorgaande valt eigenlijk al op te maken dat talent hand in hand gaat met purpose en drive. Om je volledig op je talent te richten en hier veel energie en tijd in te steken, moet je wel erg veel plezier hebben in wat je doet. Anders houd je het simpelweg niet vol.

Meer lezen? Het complete artikel verscheen als hoofdartikel op managementsite.nl